Thursday, February 23, 2012

Friday, February 10, 2012

Sudah Tersungkur, Dalam Jember-lah Aku.

Engkau Tiada Ketika Duka,
Sepohon Nyawa Hilang Upaya,
Dikanan-ku Dia,
Dikiri-ku Juga,
Kerana Ilham Yang Pastinya Dari Ia.

Aku Mencari Kolam Yang Mampu Aku Semuka,
Mengadu Akan Cerita Duka Yang Tak Punya Akhir,
Saat Menanti Tammatnya Ia,
Hidup-ku Umpama Jember,
Seperti Najis Dicuci Dengan Najis.Hamba...

Sumber Tenaga Patraque